Chi tiết sản phẩm

Liên hệ

Mô tả:  Áo mưa dán nhựa PVC bằng máy cao tần

Nội dung:

Màng PVC chất lượng cao dầy 0.18mm - Có các cỡ 4,6,8,10,12 tuổi - Nhiều mầu sặc sỡ - Kích thước đúng tiêu chuẩn